Dla wystawc體

B艂膮d
 • XML Parsing Error at 1:97. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:343. Error 9: Invalid character

Jubileuszowe 10. Mi阣zynarodowe Targi Wyposa縠nia Obiekt體 Noclegowych WorldHotel zostan zorganizowane w nowym terminie - wiosn 2017 roku w dniach 5-7 kwietnia. R體nolegle odb阣 si Mi阣zynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro.  

Mamy nadziej, 縠 dla wszystkich wystawc體 nowy termin oka縠 si atrakcyjny zar體no pod wzgl阣em promocji produkt體 i us硊g, jak i kontakt體 biznesowych.

Jednym z bardzo wa縩ych element體 w prowadzeniu firmy jest podtrzymywanie dobrych relacji z klientami. Nasza impreza targowa zosta砤 stworzona m.in. po to, aby umo縧iwi Pa駍twu utrzymanie pozytywnych relacji ze swoimi kontrahentami oraz nawi眤anie nowych biznesowych znajomo禼i.  Nawet w dobie silnie rozwini阾ego Internetu i mo縧iwo禼i zakupu w formie wysy砶owej, ca硑 czas najsilniej dzia砤j眂ym i najskuteczniejszym narz阣ziem sprzeda縴 jest kontakt bezpo秗edni, dlatego te podczas targ體 zapewniamy Pa駍twu mo縧iwo舵 spotka ze 禼i秎e wyselekcjonowan grup odbiorc體. Pozwala to zaprezentowa ofert podczas rozmowy, co daje najwi阫sze prawdopodobie駍two zawarcia transakcji sprzeda縴, zw砤szcza kiedy dotyczy to nowych produkt體. 

Dlaczego spo秗骴 wielu dost阷nych na rynku narz阣zi marketingowych warto wybra w砤秐ie targi ?

To jedna z najskuteczniejszych form promocji i sprzeda縴 produkt體, poniewa targi:

 • pozwalaj dotrze do odbiorc體 aktywnie poszukuj眂ych danej oferty i  zainteresowanych transakcj (w tym celu biznesowi zwiedzaj眂y przybywaj na targi)
 • daj mo縧iwo舵 pozyskania nowych grup klient體, do kt髍ych nie mo縩a dotrze i poinformowa o swoich produktach w inny spos骲;
 • oszcz阣zaj czas i nak砤dy na marketing, poniewa handlowcy prezentuj produkty i przekazuj materia硑 promocyjne wy潮cznie odbiorcom, kt髍e w danym momencie planuj zakupy;
 • pozwalaj zaprezentowa sw骿 produkt w bezpo秗edniej rozmowie z klientem oraz uzyska natychmiastow ocen i informacj zwrotn o przysz硑ch potrzebach klient體 i ewentualnych planowanych inwestycjach.

Informacje praktyczne

Partnerzy i Patroni – Zobacz wyszystkich
 • Wsp蟪praca merytoryczna:
 • Ighp
 • Akademia Hotelarza
 • Projekt Hotel
 • Patronat prasowy:
 • Hotelarz
 • Patronat internetowy:
 • horecanet
 • Wsp蟪praca medialna:
 • e-hotelarz
 • e-gastro
 • architekci w polsce
 • basenywpolsce
 • sprz眛anie w Polsce
 • pa砤ce w Polsce
 • meblewpolsce.pl
 • klimatyzacjewpolsce.pl
 • e-konferencje.pl
 • p硑walnie i baseny
 • Promedia ambiente
 • Poradnik restauratora
 • nowo禼i gastronomiczne
 • 秝iat hoteli
 • gastrona
 • IRH
 • lighting
 • meble.pl
 • biznes meble.pl
 • zwiadowca
 • restauracje i catering
 • biznes hotel
 • sale biznesowe
 • miejsca konferencyjne
 • moje konferencje
 • sweets&coffee
 • cukiernie w Polsce
 • Portal gastronomii
 • Inwestycje w kurortach
 • turystyka 24h
 • eholiday
 • nocowanie.pl
 • Targi rekomenduje:
 • WKT
 • Organizator:
 • MT Targi Polska
 • Laureat Konkursu:
 • teraz polska