B艂膮d
 • XML Parsing Error at 1:97. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:343. Error 9: Invalid character

PREZENTACJA PRODUCENTA: MILL-SYSTEM:

Nasza firma funkcjonuje na rynku meblowym od pocz眛ku lat 90. Ponad 20-letnie do秝iadczenie sprawi硂, 縠 jeste秏y mark znan i rozpoznawan na rynku oraz umocni硂 nas na pozycji lidera w bran縴. Posiadamy szerokie, kilkutysi阠zne grono klient體 w Polsce, a nasze produkty mo縩a spotka r體nie w wielu krajach Europy. Szeroki asortyment oferowanych przez nas wyrob體 i kompleksowo舵 wykonywanych us硊g to podstawa dobrej i efektywnej wsp蟪pracy, do kt髍ej serdecznie zapraszamy.

PREZENTACJA ZWYCI蔛KIEGO PRODUKTU:

- Czy chcieliby禼ie mie mo縧iwo舵 uk砤dania pod硂gi tanecznej w dowolnej konfiguracji, bez u縴cia narz阣zi, bez konieczno禼i przegl眃ania skomplikowanych schemat體 czy instrukcji?

- Chcecie zaoszcz阣zi czas i pieni眃ze?

- Oczekujecie trwa砮go produktu pozwalaj眂ego na wieloletnie, bezproblemowe u縴tkowanie?

- Poszukujecie produktu 砤twego w magazynowaniu i transporcie, prostego w utrzymaniu i konserwacji, kt髍y dodatkowo mo縠 by u縴wany r體nie na zewn眛rz?

Mamy nowe, opatentowane rozwi眤anie dopasowane do Waszych oczekiwa!

Pragniemy skorzysta z okazji, aby zaprezentowa Pa駍twu

SKDAN PODG TANECZN ?MACARENA?


MACARENA ? innowacyjna sk砤dana pod硂ga taneczna, opatentowana i produkowana w Polsce to idealne rozwi眤anie dla hoteli, restauracji, centr體 kongresowych oraz wszystkich firm organizuj眂ych eventy pokazy lub wesela.


mill_system_1

 • ?MACARENA? zosta砤 zaprojektowana do u縴tkowania zar體no wewn眛rz jak i na zewn眛rz. Specjalna konstrukcja, oparta na strukturze plastra miodu zapewnia wytrzyma硂舵 a zastosowanie innowacyjnego systemu 潮czenia gwarantuje, 縠 panele i obrze縜 s w pe硁i zabezpieczone przed przesuwaniem. Do u硂縠nia pod硂gi nie s wymagane 縜dne 秗uby lub narz阣zia, uk砤danie jest szybkie i proste.
 • Panele s wykonane z tworzywa ABS zapewniaj眂ego sztywno舵 i wytrzyma硂舵. Powierzchnia robocza wykonana jest ze specjalnego winylu o wysokiej klasie 禼ieralno禼i, do z硊dzenia imituj眂ego kolorystyk i struktur drewna. Zastosowanie wysokiej jako禼i materia丑w pozwala na ntensywne u縴tkowanie powierzchni paneli przez wiele lat.
 • Wymiary pojedynczego panelu to 896mm x 896mm x 25mm a jego waga to 10kg, co sprawia 縠 panele s wygodne i 砤twe w przenoszeniu. Specjalnie zaprojektowany w髗ek, dopasowany do kszta硉u paneli zabezpiecza je przed uszkodzeniami, a jego wymiary zosta硑 przystosowane do przejazdu przez drzwi o standardowej szeroko禼i.

Do u硂縠nia pod硂gi nie s wymagane 縜dne 秗uby lub narz阣zia. Uk砤danie jest szybkie i proste ? zastosowane rozwi眤ania pozwalaj zaoszcz阣zi nawet 90% czasu.


Dla przyk砤du u硂縠nie pod硂gi o powierzchni oko硂 20m2 zajmuje mniej ni 10 minut, a jej demonta - oko硂 8 minut.

mill_system_2

Dzi阫i zastosowaniu specjalnego rodzaju naro縩ik體, nasza pod硂ga mo縠 by montowana w dowolnych uk砤dach i konfiguracjach. Nie musisz ogranicza si do standardowego u硂縠nia paneli.

MILL_SYSTEM_4

CHARAKTERYSTYKA:


? ?NO RULES - NO TOOLS? - 砤twy i szybki monta oraz demonta.

? Innowacyjny system 潮czenia.

? Uk砤danie pod硂gi w dowolnej konfiguracji i wymiarach bez ogranicze.

? Konstrukcja oparta na strukturze plastra miodu zapewniaj眂a wytrzyma硂舵 i zapobiegaj眂a 秎izganiu.

? Panele ABS oraz ich winylowa powierzchnia s w 100% wodoodporne.

? Niski profil oraz 砤godny k眛 nachylenia profilu obrze縜 redukuj mo縧iwo舵 potkni阠ia.

? Specjalnie zaprojektowany w髗ek zapewnia 砤twy i szybki transport oraz magazynowanie.

? Jeden w髗ek pomie禼i pod硂g o powierzchni (ok 20m2) - 25 paneli + obrze縜 i adaptery

SPECYFIKACJA

? Klasa 禼ieralno禼i T (najwy縮za) ? z przeznaczeniem do u縴tkowania w najbardziej intensywnym nat昕eniu ruchu.

? Panele z tworzywa ABS zapewniaj眂ego sztywno舵 i wytrzyma硂舵

? Innowacyjny system 潮czenia

mill_system_5

Inne kolory ? szczeg蟪y oferty w dziale handlowym

DOSTEPNE KOLORY OBRZE痀:

mill_system_6

mill_system_7

FILM

https://www.youtube.com/watch?v=2XOHQKtUtOY&feature=youtu.be

NAGRODY

Dyplom_EG2015 Dyplom_Min

KONTAKT

MIL-SYSTEM牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 MIL-SYSTEM
ul. Jarz阞inowa 84牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 ul. Wolska 84/86
11-034 Stawiguda牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 01-141 Warszawa

e-mail: olsztyn@milsystem.pl e-mail: warszawa@milsystem.pl
Tel: +48 (89) 5273242 Tel: +48 (22) 6313035

Informacje praktyczne

Partnerzy i Patroni – Zobacz wyszystkich
 • Wsp蟪praca merytoryczna:
 • Ighp
 • Akademia Hotelarza
 • Projekt Hotel
 • Patronat prasowy:
 • Hotelarz
 • Patronat internetowy:
 • horecanet
 • Wsp蟪praca medialna:
 • e-hotelarz
 • e-gastro
 • architekci w polsce
 • basenywpolsce
 • sprz眛anie w Polsce
 • pa砤ce w Polsce
 • meblewpolsce.pl
 • klimatyzacjewpolsce.pl
 • e-konferencje.pl
 • p硑walnie i baseny
 • Promedia ambiente
 • Poradnik restauratora
 • nowo禼i gastronomiczne
 • 秝iat hoteli
 • gastrona
 • IRH
 • lighting
 • meble.pl
 • biznes meble.pl
 • zwiadowca
 • restauracje i catering
 • biznes hotel
 • sale biznesowe
 • miejsca konferencyjne
 • moje konferencje
 • sweets&coffee
 • cukiernie w Polsce
 • Portal gastronomii
 • Inwestycje w kurortach
 • turystyka 24h
 • eholiday
 • nocowanie.pl
 • Targi rekomenduje:
 • WKT
 • Organizator:
 • MT Targi Polska
 • Laureat Konkursu:
 • teraz polska