Delex

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

System Toolflex to gama prostych, elastycznych uchwytów na narzędzia, które pomagają użytkownikom efektywnie organizować, sprawnie przechowywać szeroką gamę narzędzi o różnych rozmiarach, kształtach i konturach. Nasz system sprawdzi się wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba organizacji narzędzi do sprzątania takich jak: miotły, mopy, szczotki, zbieraki do wody, łopaty oraz mniejsze narzędzia służące do utrzymania porządku i czyszczenia.

EN

The Toolflex system is a range of simple, flexible tool holders that help users efficiently organize, efficiently store a wide range of tools of various sizes, shapes and contours. Our system will work wherever there is a need to organize cleaning tools such as: brooms, mops, brushes, water scoops, shovels and smaller tools for maintaining order and cleaning.