MEXTRA GROUP

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

To, co najlepsze, powstaje z potrzeby. Mextra wpisuje się w tę regułę. Od lat obserwujemy funkcjonowanie branży hotelarskiej i gastronomicznej. Dostrzegamy, jak ważną rolę pełni tu wyposażenie. Dla dobrych wrażeń klientów, dla komfortu ich pracowników, dla oszczędności czasu i pieniędzy – tworzymy meble na miarę potrzeb .Produkcja i dystrybucja produktów dla sektora HoReCa to nasza specjalność.

EN

The best comes from need. Mextra complies with this rule. We have been observing the functioning of the hotel and catering industry for years. We can see how important the role of equipment is here. For the good impressions of customers, for the comfort of their employees, and for saving time and money – we create tailor-made furniture. Production and distributing products for the HoReCa sector is our specialty.