KATARZYNA SKĄPSKA PAPER ART

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Katarzyna Skąpska Paper Art to artystka tworząca rzeźby fragmentaryczne w formie lamp. Wszystkie prace wykonywane są ręcznie z przetworzonego papieru i cementu.

EN

Katarzyna Skąpska Paper Art is an artist who creates fragmentary sculptures in the form of lamps. All work is done by hand with recycled paper and cement.